FLS-logo
Full Language Services
Aby si ľudia navzájom rozumeli
Preklady, tlmočenie, výučba
Anglický a francúzsky jazyk
Profesionálne a kvalitné služby,
individuálny prístup
Prečo si ma vybrať

O mne

RNDr. Stanislava Bošiaková

Akreditovaný člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)

Člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL)

 • 1

  Vzdelanie

  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Európsky kurz konferenčného tlmočenia)
  • Štátna jazyková škola v Bratislave (štátna jazyková skúška v odbore prekladateľstvo, tlmočníctvo)
  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky)
  • Prírodovedecká fakulta UK (mikrobiológia)
 • 2

  Prax

  • Tlmočníčka a prekladateľka od roku 2003, špecializácia na rôzne odbory (pozri referencie)
  • Päť rokov interná tlmočníčka a prekladateľka (finančníctvo)
  • Lektorka cudzích jazykov a sprievodca v cestovnom ruchu od roku 2002
  • Päť rokov interná tlmočníčka a prekladateľka (finančníctvo)
 • Životopis na vyžiadanie

Služby

Angličtina, francúzština
Kvalitné a profesionálne preklady, tlmočenie a výučba s individuálnym prístupom ku klientom sú pre mňa samozrejmosťou.

Prečo si ma vybrať?

 • Šetrím Váš čas a energiu. Záleží mi na Vašom úspechu.
 • Ponúkam odbornosť – som človek z praxe s multidisciplinárnym zameraním.
 • Mám odborné aj jazykové a prekladateľsko-tlmočnícke vzdelanie a zručnosti.
 • Ponúkam tiež transparentnosť – viete, kto a za koľko pre Vás prekladá, tlmočí či učí.
 • Mám výborné komunikačné a sociálne zručnosti a reprezentatívne vystupovanie.
 • K práci pristupujem spoľahlivo a so zmyslom pre detail.
 • Moje členstvo v profesijných združeniach (SAPT, SSPOL) pre Vás znamená, že dodané preklady a tlmočenie spĺňajú profesionálne štandardy.
 • Dodané služby spĺňajú profesionálne štandardy.

Poskytované služby

 • Tlmočenie (konzekutívne a simultánne*)
 • Preklady, revízie, korektúry a opravy prekladu
 • Výučba (aj online)


* pri simultánnom („kabínkovom“) tlmočení je potrebné technické vybavenie a minimálne dvaja tlmočníci

Rady, tipy a podmienky pre objednávateľov prekladov a tlmočenia

Rady, tipy a podmienky pre zadávateľov prekladov a tlmočenia SAPT
Štandardné podmienky pre preklady a tlmočenie SAPT

Vybrané referencie podľa špecializácie

Waris Dirie and Stanislava Bosiakova

Umenie, vzdelávanie a literatúra

„Ďakujem za úžasnú a profesionálnu prácu, ktorú ste pre Waris odviedli!" - Walter Lutschinger, manažér Waris Dirie (Púštny kvet) Pre viac informácií kliknite sem.

Brian Tracy and Stanislava Bosiakova

Umenie, vzdelávanie a literatúra

„Jedna z najlepších tlmočníčok, aké poznám!" – Brian Tracy, autor knihy Najprv zjedzte žabu a iných bestsellerov Pre viac informácií kliknite sem.

Medicine and Stanislava Bosiakova

Veda, technika, medicína

„Ak si vyberáte prekladateľa alebo tlmočníka s kvalitným odborným výstupom či vynikajúcim vystupovaním, tak ste ho práve našli." - Ing. Igor Tomiš, IT Solar s.r.o Pre viac informácií kliknite sem.

Nobel prize winner Robert Mundell and Stanislava Bosiakova

Ekonómia, právo, finančníctvo, PR, obchod a marketing

„Práve táto jej profesionalita v spojení s jej príjemným vystupovaním bola pre mňa zárukou, že sa nám spolu podarí vytvoriť podujatie na vysokej úrovni." - Anna Javorská, Hitchhiker Films Pre viac informácií kliknite sem.

ref5

Zahraničná politika, diplomacia

„Spoľahlivá a rozhľadená s dlhoročnými skúsenosťami a odbornými znalosťami." - MZVaEZ SR Pre viac informácií kliknite sem.

ref6

Spoločenské podujatia, gala večery, slávnostné večere, príhovory, diskusie

„Skúsená, taktná, vždy pripravená. Spoľahlivá voľba pre náročných." – Slavo Jurko, moderátor Pre viac informácií kliknite sem.

Ceny

Ponúkam individuálny prístup aj pri cenotvorbe.

Na vyžiadanie Vám zašlem cenovú ponuku na mieru podľa Vašich konkrétnych potrieb.*

Prieskum cien SAPT

*Cena projektu závisí od Vašich individuálnych potrieb a konkrétnych okolností (najmä rozsahu, počtu normostrán alebo hodín, časovej a odbornej náročnosti prípravy a výkonu, termínu, miesta, atď.). Dohodnuté ceny sú konečné. Nie som plátcom DPH.

Interpreting Services

Cena za tlmočenie zahŕňa

 • podrobné oboznámenie sa so zadaním a zaslanými podkladmi - s témou, odbornou terminológiou, ako aj paralelnými textami a aktuálnymi trendmi v danej oblasti
 • priebežné konzultácie so zadávateľom ako odborníkom v danej oblasti
 • samotný tlmočnícky výkon v dohodnutom termíne a rozsahu nasadenia - poldeň (do 4 hodín), deň (do 8 hodín), resp. minimálne nasadenie (do 2 hodín)
Translation Services

Cena za preklad, korektúru, revíziu, opravu prekladu zahŕňa

 • podrobné oboznámenie sa s textom, jeho témou, účelom, odbornou terminológiou, ako aj paralelnými textami a aktuálnymi trendmi v danej problematike
 • samotný preklad, korektúru, revíziu, resp. opravu prekladu textu
 • kontrolu jazykovej, terminologickej a gramaticko-štylistickej primeranosti a konzistentnosti prekladu
 • korekciu rodeným používateľom jazyka (ak je vopred dohodnutá)
 • priebežné konzultácie so zadávateľom ako odborníkom v danej oblasti
 • doručenie v dohodnutej forme a termíne
Language teaching

Cena za výučbu zahŕňa

 • oboznámenie sa s požiadavkami a očakávaniami klienta, stanovenie si konkrétnych cieľov
 • príprava na každú hodinu podľa dohodnutých cieľov
 • materialy
 • samotná výučba v dohodnutom čase, rozsahu a mieste (aj online)

Kontakt

Telefón: +421 907500839
RNDr. Stanislava Bošiaková - FULL LANGUAGE SERVICES
Bratislavská 8396/57, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica